Loader WAIT A MOMENT...

All rights reserved © Prediwise Consulting sp. z o.o.

Poznaj usługi Prediwise Consulting

W Prediwise Consulting proponujemy retailerom kompleksowy katalog usług doradczych oraz rozwiązania wdrażane w oparciu o Occubee – platformę do prognozowania sprzedaży w branży retail opartą na Sztucznej Inteligencji.

Usługi doradcze

Inwentaryzacje

Inwentaryzacje

Zarządzanie Półką

Zarządzanie Półką

Zarządzanie Miejscem w Magazynie

Zarządzanie Miejscem w Magazynie

Planowanie Struktury Asortymentu

Planowanie Struktury Asortymentu

Segmentacja Klientów

Segmentacja Klientów

Planowanie Promocji

Planowanie Promocji

Inwentaryzacje

Identyfikacja kluczowych artykułów wpływających na wynik inwentaryzacji i wykonywanie obliczeń dla tej części asortymentu. Regularne (nawet codzienne) liczenie stanu wybranych towarów umożliwia szybkie wykrycie różnic i redukcję strat inwentaryzacyjnych. To skuteczna alternatywa dla tradycyjnego spisu z natury, który jest czasochłonny i obarczony dużym ryzykiem błędu.

KORZYŚCI

 • Bieżąca kontrola stanów sklepowych i magazynowych
 • Szybka identyfikacja różnic inwentaryzacyjnych
 • Krótszy czas przeprowadzenia inwentaryzacji, który zapewnia dokładniejsze
  wyniki
 • Redukcja kosztów pracy personelu odpowiedzialnego za inwentaryzację
Zarządzanie Półką

Analiza efektywności rozmieszczenia towarów na powierzchni handlowej, uwzględniająca parametry takie jak m.in. marżowość, rotacyjność, komplementarność z innymi produktami. Określenie optymalnej wielkości półki na prezentację danego produktu, a także dopasowanie wielkości kartonów do przestrzeni na półce.

KORZYŚCI

 • Efektywne zarządzanie powierzchnią handlową
 • Zwiększenie sprzedaży i zysków dzięki umiejętnemu planowaniu przestrzeni w sklepie
 • Ograniczenie odpisów
 • Optymalizacja kosztów magazynowania towarów
 • Redukcja kosztów pracy magazynierów i osób odpowiedzialnych za wykładanie towarów
Zarządzanie Miejscem w Magazynie

Analiza potencjału przestrzeni magazynowej i opracowanie strategii przydziału miejsc w magazynie, uwzględniającej m.in. cechy towaru, właściwości palet, na których przyjmowane są artykuły, wysokość i nośność regałów, sposób organizacji pracy. Określenie optymalnej wielkości miejsca poboru towarów.

KORZYŚCI

 • Racjonalne wykorzystanie powierzchni magazynowej
 • Optymalizacja stanów magazynowych i uwolnienie zamrożonych środków
 • Zmniejszenie kosztów magazynowania
 • Większa płynność pracy magazynu i szybsza realizacja zleceń
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy magazynierów
Planowanie Struktury Asortymentu

Dobór kompleksowego i racjonalnego zestawu produktów na podstawie czynników kluczowych dla przedsiębiorstwa np. marży, ilości towarów na półce. Przygotowanie propozycji oferty zaspokajającej potrzeby kupujących, uwzględniającej trendy rynkowe, a także pozwalającej sterować sprzedażą i maksymalizować zyski.

KORZYŚCI

 • Maksymalizacja zysków dzięki trafnie dobranemu asortymentowi
 • Zwiększenie sprzedaży towarów
 • Odpowiadanie na najświeższe trendy i preferencje konsumentów
 • Polepszanie doświadczeń zakupowych klientów
Segmentacja Klientów

Analiza zachowań klientów na podstawie danych historycznych i zidentyfikowanie spójnych grup, a następnie propozycje rozwiązań m.in. w zakresie doboru asortymentu i planowania promocji, które pozwolą skutecznie realizować potrzeby zakupowe tych grup, a także przyciągać nowych klientów.

KORZYŚCI

 • Lepsza znajomość klientów i ich preferencji zakupowych
 • Trafniejszy dobór asortymentu sklepu
 • Wyższa jakość obsługi klienta
 • Skuteczniejsze działania marketingowe zorientowane na ściśle zdefiniowane grupy odbiorców i konkretne kanały kontaktu z klientem
Planowanie Promocji

Analiza czynników wpływających na popyt i na tej podstawie wskazanie produktów przeznaczonych do promocji. Rekomendacje dotyczące wielkości rabatów, wysokości cen, ilości towarów do sprzedaży promocyjnej. Optymalizacja budżetów marketingowych i dobór skutecznych mechanizmów promocji.

KORZYŚCI

 • Skuteczne akcje promocyjne
 • Zwiększenie obrotów dzięki wzrostowi sprzedaży produktów promocyjnych
 • Promocja produktów adekwatna do potrzeb klientów i krótkoterminowych celów przedsiębiorstwa
 • Ograniczenie marnotrawstwa produktów

Rozwiązania wdrażane w oparciu o platformę Occubee

Prognozowanie Sprzedaży

Prognozowanie Sprzedaży

Prognozowanie Popytu

Prognozowanie Popytu

Zarządzanie Popytem

Zarządzanie Popytem

Alokacja i automatyczne zatowarowanie

Alokacja i automatyczne zatowarowanie

Wykrywanie Anomalii

Wykrywanie Anomalii

Raportowanie w Czasie Rzeczywistym

Raportowanie w Czasie Rzeczywistym

Prognozowanie Sprzedaży
Occubee

Codzienne prognozy sprzedaży dla kanałów offline i online, na poziomie każdego sklepu i każdego produktu, w oparciu o dzienną sprzedaż paragonową oraz dodatkowe zmienne wewnętrzne np. akcje marketingowe oraz zewnętrzne np. prognoza pogody, sezonowość sprzedaży, święta i wydarzenia specjalne.

KORZYŚCI

 • Większe zyski dzięki trafnym prognozom sprzedaży
 • Wzrost sprzedaży poprzez minimalizację out-of-stocków
 • Redukcja strat dzięki ograniczeniu overstocków
 • Zmniejszenie średnich braków w sklepach
 • Efektywniejsze wykorzystanie dostępnej powierzchni półki
Prognozowanie Popytu
Occubee

Średnioterminowe i długoterminowe prognozy sprzedaży dla kanałów offline i online, na poziomie rynków lub magazynów i grup produktowych z uwzględnieniem czynników zewnętrznych np. długoterminowych trendów sprzedaży i zmiany zachowania konsumentów.

KORZYŚCI

 • Efektywne planowanie w dłuższym horyzoncie czasowym
 • Lepsze planowanie przestrzeni handlowej
 • Zmniejszenie średnich braków w sklepach
 • Redukcja stanów magazynowych, co oznacza niższe koszty utrzymania i lepszy wskaźnik ROI
Zarządzanie Popytem
Occubee

Optymalizacja zamówień towarów do magazynów na podstawie prognozy popytu i automatyczne generowanie zamówień dla dostawców w celu utrzymania optymalnych stanów magazynowych, pod kątem dostępności towarów i zaalokowanego kapitału.

KORZYŚCI

 • Efektywne planowanie produkcji i logistyki
 • Ograniczenie marnotrawstwa surowców i wytwarzanych towarów
 • Redukcja kosztów transportu
 • Optymalizacja zarządzania pracą kadry produkcyjnej
 • Optymalizacja wykorzystania dostępnej infrastruktury w fabryce
Alokacja i automatyczne zatowarowanie
Occubee

Automatyczne generowanie poleceń zatowarowania sklepów przez magazyny w celu unikania overstocków i out-of-stocków w sklepach. Automatyczna alokacja produktów dla nowych sklepów oraz szczególny nadzór w celu zapewnienia optymalnego zatowarowania.

KORZYŚCI

 • Optymalne zatowarowanie sklepów
 • Ograniczenie strat wynikających z out-of-stocków i overstocków
 • Sprawniejsze i szybsze generowanie zamówień i poleceń zatowarowania dzięki automatyzacji
 • Wzrost efektywności i płynności pracy magazynu sklepowego
Wykrywanie Anomalii
Occubee

Ciągły monitoring danych i procesów sprzedażowych pod kątem anomalii (takich jak obserwacje odstające i specyficzne problemy operacyjne w sklepach) oraz generowanie alertów w czasie rzeczywistym, umożliwiające natychmiastową reakcję w sytuacjach niepożądanych np. brak ekspozycji towaru w sklepie.

KORZYŚCI

 • Bieżący monitoring danych i procesów
 • Skuteczne identyfikowanie nieprawidłowości, pozwalające wykryć ich źródła
 • Możliwość szybkiej i skutecznej reakcji na anomalie
 • Ograniczanie strat (np. utracona sprzedaż) wynikających z anomalii
Raportowanie w Czasie Rzeczywistym
Occubee

Raportowanie w czasie rzeczywistym aktualnych danych sprzedażowych oraz monitoring kluczowych KPI, z dokładnością do 10 minut.

KORZYŚCI

 • Łatwy oraz nieograniczony geograficznie i czasowo dostęp do aktualnych danych
 • Możliwość szybkiej i skutecznej reakcji na zmiany
Jak pracujemy?
Spotkanie wstępne
KROK 1

Spotkanie wstępne

 • Określenie bieżącego stanu w organizacji klienta
 • Zidentyfikowanie kluczowych problemów
 • Zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań klienta
Spotkanie wstępne
KROK 1

Spotkanie wstępne

Warsztaty biznesowe
KROK 2

Warsztaty biznesowe

 • Szczegółowe omówienie procesów w organizacji
 • Wizja lokalna w organizacji klienta (np. w centrum logistycznym)
 • Analiza danych klienta wykonywana przez konsultantów biznesowych oraz ekspertów w dziedzinie technologii i data science
 • Wskazanie obszarów, które wymagają zmian
Warsztaty biznesowe
KROK 2

Warsztaty biznesowe

Propozycja rozwiązań
KROK 3

Propozycja rozwiązań

 • Określenie strategicznych kierunków rozwoju organizacji
 • Opracowanie dokumentu analizy biznesowej z wnioskami ekspertów
 • Przedstawienie propozycji rozwiązań:
  • usługi konsultingowe w wybranych obszarach
  • wdrożenie platformy Occubee
  • usługi konsultingowe razem z wdrożeniem platformy Occubee
Propozycja rozwiązań
KROK 3

Propozycja rozwiązań

Koncepcja współpracy
KROK 4

Koncepcja współpracy

 • Omówienie z klientem dokumentu analizy biznesowej
 • Ocena przez klienta proponowanych rozwiązań
 • Wybór zakresu usług do zrealizowania
 • Przygotowanie ostatecznej oferty
 • Podpisanie umowy
Koncepcja współpracy
KROK 4

Koncepcja współpracy

Wdrożenie rozwiązań i monitorowanie zmian
KROK 5

Wdrożenie rozwiązań i monitorowanie zmian

 • Wdrożenie ustalonego zakresu rozwiązań
 • Monitoring procesu zmian i analiza efektów krótkoterminowych
 • Bieżące konsultacje z klientem i weryfikacja przyjętych kierunków działania
 • W razie potrzeby – opracowanie dodatkowych analiz i rozszerzenie lub modyfikacja ustalonego katalogu rozwiązań
Wdrożenie rozwiązań i monitorowanie zmian
KROK 5

Wdrożenie rozwiązań i monitorowanie zmian

KONTAKT Z NAMI
Spotkajmy się i porozmawiajmy
Umów spotkanie