Loader WAIT A MOMENT...

All rights reserved © Prediwise Consulting sp. z o.o.

Polityka Prywatności
DATA: 02.11.2020

Dbamy o Twoją prywatność. W niniejszej Polityce Prywatności znajdziesz informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej prediwise.com.

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podstawowe zasady i cele przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jeżeli jedynie przeglądasz naszą stronę internetową nie musisz informować nas o swojej tożsamości. Do zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych może natomiast dochodzić w związku z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony oraz w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego. Dane osobowe mogą w niektórych przypadkach stanowić również dane zawarte w plikach cookies – wówczas, gdy pozwalają na Twoją identyfikację.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz, w celach marketingowych, w celu dopasowania treści witryn internetowych do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć, pomiarów statystycznych oraz udoskonalenia naszej strony i usług.

Poza wykorzystywaniem plików cookies na potrzeby wyświetlania dostosowanych do Ciebie reklam, Twoje dane osobowe nie są poddawane profilowaniu (o możliwości wyłączenia plików cookies przeczytasz w dalszej części Polityki Prywatności).

Administratorem danych osobowych jest Prediwise Consulting sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska, NIP: 525-282-47-89, REGON: 386215862, KRS: 0000843987, tel. +48 32 204 27 86, e-mail: office@prediwise.com, prediwise.com.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania.

Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych są przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na takie przetwarzanie.

W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane są przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, a po zakończeniu ich świadczenia – wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

W przypadku przetwarzania danych w celu dopasowania treści strony do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalania naszych usług, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania ze świadczonych przez nas usług.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą przetwarzania Twoich danych w przypadku korzystania ze świadczonych przez nas usług jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W zakresie dopasowania treści strony do Twoich zainteresowań, marketingu własnych produktów i usług, wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalania naszych usług, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie z uwagi na uzasadniony interes administratora).

 

Dobrowolność podania danych osobowych

W odniesieniu do świadczonych przez nas usług podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. W razie niepodania danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania z naszej strony, w tym zapisywanych w plikach cookies, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. W każdej chwili możesz również usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia (np. komputera).

Przetwarzanie danych w pozostałych celach, tj. w celu dopasowania treści strony do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć, pomiarów statystycznych i udoskonalania usług, służy zapewnieniu wysokiej jakości naszego serwisu. Niezebranie danych w tych celach może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony i jej poszczególnych funkcjonalności.

 

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@prediwise.com, lub poczty tradycyjnej – pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Prediwise Consulting sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych,
  • prawo do usunięcia Twoich danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na tej podstawie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
    wycofaniem),

w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w ramach świadczonej przez nas usługi – prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w celu przesłania tych danych innemu administratorowi.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

 

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W odniesieniu do danych zapisanych w niektórych plikach cookies – za Twoją zgodą – dostęp do danych mogą mieć podmioty, z których technologii korzystamy (np. Google) lub podmioty, których wtyczki znajdują się na naszej stronie internetowej, w szczególności podmioty prowadzące serwisy społecznościowe.

 

II. PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies i jakie pełnią funkcje

Pliki cookies to krótkie pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym lub w przeglądarce urządzenia końcowego (komputera, tabletu, smartfona) użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki cookies. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

Pliki cookies mogą pełnić różne funkcje. Do podstawowych ich funkcji należy zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

 

Zgoda na cookies oraz zarządzanie cookies

Gdy pierwszy raz odwiedzasz naszą stronę wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Klikając zamieszczony w niej przycisk „Ustawienia” możesz zarządzać plikami cookies z poziomu strony. Masz również możliwość zmiany ustawień plików cookies z poziomu swojej przeglądarki lub całkowitego usunięcia plików cookies. Wskazówki dotyczące sposobu zmiany ustawień cookies dla poszczególnych przeglądarek internetowych możesz znaleźć w menu danej przeglądarki lub na stronie aboutcookies.org.

Należy pamiętać, że usunięcie lub blokada plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z ze strony i jej poszczególnych funkcjonalności.

 

Rodzaje plików cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Cookies własne służą do zapewnienia prawidłowego działania strony, natomiast cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są w związku z różnymi narzędziami zapewnianymi przez podmioty trzecie, stosowanymi w ramach naszej strony (szczegółowe informacje na temat wykorzystywania cookies podmiotów trzecich znajdziesz poniżej).

Niektóre pliki cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej (cookies sesyjne), a inne zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym, umożliwiając rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie na naszej stronie (cookies trwałe).

 

Cookies podmiotów trzecich

Google Analytics i DoubleClick. Korzystamy z narzędzi Google Analytics oraz DoubleClick dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie Google Analytics służy do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci tworzenia i analizy statystyk w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszej strony (np. dotyczące podstron, które wyświetliłeś, czasu, jaki spędziłeś na stronie oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami). Jeśli zaś chodzi o pliki DoubleClick, to pozwalają nam one sprawdzić, czy ukończyłeś określone działania na naszej stronie internetowej po obejrzeniu lub wyświetleniu jednej z naszych reklam lub reklam widocznych w Google lub na innych platformach. DoubleClick pozwala dowiedzieć się, jakie treści zainteresowały Cię na naszej stronie, aby na tej podstawie wybierać dla Ciebie odpowiednie ogłoszenia reklamowe. Zgromadzone informacje przekazywane są do serwerów w Stanach Zjednoczonych, gdzie są one przechowywane. Z uwagi na stosowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed jego dalszym przekazaniem. Wyjątkowo, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach narzędzi Google co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield, w ramach którego Komisja Europejska potwierdziła, iż przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Privacy Shield zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w ramach narzędzi Google możesz znaleźć na stronie:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oraz
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US.
Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu przez Google – gromadzonych przez pliki cookies – danych na temat korzystania przez Ciebie z naszej strony, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zdecydować, czy akceptujesz korzystanie w stosunku do Ciebie z Google Analytics i DoubleClick, czy też nie.

Hotjar. Nasza strona korzysta z funkcjonalności narzędzia Hotjar dostarczanego przez Hotjar Ltd, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, które monitoruje oraz zapisuje Twoje zachowanie na stronie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Hotjar pozwala na analizę powyższych aktywności w celu polepszenia użyteczności naszej strony. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (uniemożliwiający identyfikację osoby). Więcej informacji na temat Polityki Prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy. Możesz wyłączyć aktywność mierzoną przez Hotjar korzystając z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zdecydować, czy akceptujesz korzystanie w stosunku do Ciebie z Hotjar, czy też nie.

Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostarczanych w ramach portalu Facebook przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Narzędzia te pozwalają nam kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook, co czynimy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu własnych produktów lub usług. Aby kierowane do Ciebie reklamy były spersonalizowane, w ramach naszej strony stosujemy Pixel Facebooka – narzędzie, które automatycznie gromadzi informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszej strony. Informacje te są zwykle przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Gromadzone w ten sposób informacje są anonimowe i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Niezależnie od tego, Facebook może łączyć takie informacje z innymi informacjami na Twój temat, zgromadzonymi podczas korzystania przez Ciebie z portalu Facebook i wykorzystywać do swoich własnych celów, w tym marketingowych. Tego typu działania Facebooka są od nas niezależne. Szczegółowe informacje na ten temat możesz znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Ustawieniami prywatności możesz zarządzać także poprzez swoje konto na Facebooku. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, Facebook Inc. przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield, w ramach którego Komisja Europejska potwierdziła, iż przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Privacy Shield zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zdecydować, czy akceptujesz korzystanie w stosunku do Ciebie z Pixela Facebooka, czy też nie.

LinkedIn Insight Tag. LinkedIn oferuje usługi oparte o tzw. insight tag, czyli krótki kod JavaScript, który dodaliśmy do naszej strony internetowej, aby umożliwić analizowanie prowadzonych przez nas kampanii reklamowych i uzyskiwać informacje o odwiedzających naszą stronę. Używamy tego znacznika do śledzenia konwersji, retargetowania odwiedzających witrynę oraz uzyskiwania dodatkowych informacji o osobach wchodzących w interakcję z naszymi reklamami LinkedIn. Technologia ta pozwala na zbieranie metadanych takich jak informacje o adresie IP, zaistniałych zdarzeniach, takich jak odsłony strony oraz czasie ich wystąpienia. Wszystkie gromadzone dane są szyfrowane. Pliki cookies przechowywane są w przeglądarce użytkownika do momentu usunięcia przez niego pliku lub jego wygaśnięcia. Możesz zrezygnować z plików cookies z LinkedIn na swojej stronie ustawień LinkedIn (https://www.linkedin.com/settings/?trk=). Zalecamy także zapoznanie się z aktualną Polityką Prywatności LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL) w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Narzędzia społecznościowe. Nasza strona wykorzystuje wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN. Wyświetlając stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. W ten sposób usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz konta na portalu danego usługodawcy lub nie jesteś na nim zalogowany. Informacja o wyświetleniu naszej strony, wraz z Twoim adresem IP, jest przekazywana przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (przy czym niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeżeli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to jego administrator będzie mógł bezpośrednio powiązać wizytę na naszej stronie z Twoim profilem w danym serwisie. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to informacja na ten temat zostanie przesłana na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacja taka zostanie również opublikowana w danym serwisie społecznościowym oraz pokaże się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Jeżeli chcesz zapobiec powiązaniu przez administratorów portali społecznościowych danych zgromadzonych podczas wizyty na naszej stronie z Twoim profilem na danym portalu, powinieneś wylogować się z portalu przed odwiedzeniem naszej strony. Masz też możliwość całkowitego uniemożliwienia załadowania na stronie wtyczek, poprzez zastosowanie odpowiednich rozszerzeń dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Szczegółowe informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez administratorów poszczególnych serwisów społecznościowych, a także informacje na temat możliwości realizacji Twoich praw i zarządzania prywatnością możesz znaleźć w Polityce Prywatności poszczególnych usługodawców:

YouTube. Na naszej stronie zamieszczamy nagrania wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pliki te zostają załadowane przy odtwarzaniu nagrań wideo. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem nagrań. Gdy odtwarzasz nagrania wideo zamieszczone na naszej stronie, informacja na ten temat jest przekazywana Google, nawet wówczas, gdy nie posiadasz konta u usługodawcy lub nie jesteś na nim zalogowany. Informacja o odtworzeniu nagrania, wraz z Twoim adresem IP, jest przesyłana przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do serwera usługodawcy (przy czym niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeżeli jesteś zalogowany do serwisu Google, to jego administrator będzie mógł powiązać odtworzenie wideo zamieszczonego na naszej stronie z Twoim profilem w serwisie Google. Jeśli chcesz zapobiec powiązaniu przez Google LLC danych zgromadzonych podczas odtwarzania wideo na naszej stronie z Twoim profilem w danym serwisie, powinieneś wylogować się z tego serwisu przed odwiedzeniem naszej strony. Masz też możliwość całkowitego uniemożliwienia załadowania na stronie wtyczek, poprzez zastosowanie odpowiednich rozszerzeń dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Szczegółowe informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google LLC, a także informacje na temat możliwości realizacji Twoich praw i zarządzania prywatnością możesz znaleźć w Polityce Prywatności usługodawcy pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Okres funkcjonowania (wygasania) poszczególnych plików cookies wykorzystywanych na naszej stronie

Dalsze informacje możesz uzyskać za pośrednictwem skanera plików cookies, np. https://webcookies.org/.
 

 

Logi serwera

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Zapytania kierowane do serwera zapisywane są w logach serwera. Logi obejmują w szczególności informacje na temat Twojego adresu IP, datę i czas serwera, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Służą one wyłącznie do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana osobom trzecim, z wyłączeniem osób upoważnionych do administrowania serwerem.

 

Bezpieczeństwo

Dokładamy starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z naszej strony internetowej, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia Twoich danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Dane przekazywane za pośrednictwem zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego chronione są za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Niezależnie od powyższego zalecamy ostrożność i stosowanie oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu (program antywirusowy, firewall).

 

Kontakt

Ewentualne pytania i uwagi związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: office@prediwise.com lub telefonicznie pod numerem +48 32 204 27 86.

 

III. PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ na niniejszej stronie stanowią własność intelektualną Prediwise Consulting sp. z o.o. i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich kopiowanie lub inne wykorzystywanie dla celów komercyjnych, a także dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez uprzedniej pisemnej zgody Prediwise Consulting sp. z o.o. są zabronione.